Kotva
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Střednědobý výhled rozpočtu
Mapa webu
A
A
A

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE


Vážení zákonní zástupci,

 

podle nařízení MŠMT (Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování) ze dne 17. srpna 2021 ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, následovně:

 

1.9. 2021 budou testováni všichni žáci, kromě žáků 1. ročníku.
2.9. 2021 budou testováni žáci 1. ročníku.
6. a 9.9. 2021 budou testováni všichni žáci školy.


Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (RAT – rychlé antigenní testy). Testy poskytne škola. V případě testování žáků je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění
covid-19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního testu na covid -19), případně žák, který
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

 

Vstup do budovy školy dalším osobám je stále omezen. V případě nutnosti konzultace s pedagogickým pracovníkem si zákonný zástupce, popř. jiná osoba domluví termín telefonicky. Školní družina bude v provozu za přísných hygienických opatření, pouze pro žáky 1. stupně.

 

Ve škole jsou dodržována přísná hygienická pravidla stanovená Ministerstvem
zdravotnictví ČR.

 

 

Mgr. Jan Preiss

ředitel školy

V Litoměřicích dne 19. 8. 2021

 

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID - 19 provoz a testování.