Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

O škole

Vloženo: 21.5.2014 | Zobrazeno: 5395x

Současnost

 Základní škola speciální se nachází v krásném a klidném prostředí v Dalimilově ulici pod Mostnou horou. Jedná se o malou, bezbariérovou a útulnou školu rodinného typu. Součástí školy je školní družina, speciálně pedagogické centrum. V areálu se nachází velká zahrada s parkovou úpravou, která slouží žákům k výuce, sportu i relaxaci.  Žáci mají k dispozici kuchyňku s jídelnou, keramickou a truhlářskou dílnu, menší tělocvičnu, počítačovou učebnu a dvě interaktivní tabule.

Další pracoviště využívají vybavení tamních zařízení např. bazén, rehabilitační pomůcky, terapeutické relaxační místnosti (vodní lůžko, světelná a zvuková relaxace, kuličkový bazén atd.). V těsné blízkosti školy se nachází Centrální školní jídelna a plavecký bazén. V rámci školy jsou organizovány různé volnočasové aktivity a kroužky. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Přípravu na vzdělávání v základní škole speciální zajišťuje přípravný stupeň, který trvá nejvýše tři školní roky.

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „KLÍČ“ pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky se středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem. Naše škola poskytuje také kurz k získání základů vzdělání pro osoby s těžkým mentálním postižením, s více vadami a autismem, které nebyly vzdělávány a absolventům základní školy speciální, kteří dokončili povinnou školní docházku v některém z nižších ročníků základní školy speciální. Našim cílem je učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi.